Hàng hiện có

Mã sản phẩm Nhà sản xuất Đơn giá Tồn kho

Linh kiện mới

Đang cập nhật Đang cập nhật $0.003 Còn hàng
BAT54,215 NEXPERIA $0 3.152.759
BLM18PG121SN1D MURATA $0 2.483.149
1N4148W-7-F DIODES $0 2.421.489
AZ431AN-ATRE1 DIODES $0.01 2.027.773
LL4148-GS08 VISHAY $0 1.967.720
2N7002K-7 DIODES $0.01 1.663.849
US1M-13-F DIODES $0.02 1.627.145
SI2301CDS-T1-GE3 VISHAY $0.03 1.426.622
DTC143ZETL ROHM $0 1.385.723
1N5819HW-7-F DIODES $0.01 1.363.002
1N4148WS-7-F DIODES $0 1.252.826
1N5819-E3/54 VISHAY $0.01 1.090.948
LM317T-DG ST $0.08 1.038.224
B340A-13-F DIODES $0.03 1.011.654
L78L05ABUTR ST $0.05 875.719
AZ431BR-ATRE1 DIODES $0.01 805.626
L78M05CDT-TR ST $0.05 602.445
ESDCAN24-2BLY ST $0.04 551.597
2N7002K-T1-GE3 VISHAY $0.01 548.410
S1M-E3/61T VISHAY $0.01 542.977
ULN2003D1013TR ST $0.06 532.500
BAT54SFILM ST $0.01 531.920
SS34-E3-57T VISHAY $0.09 479.109
BC846B,215 NEXPERIA $0 470.000
L6599DTR ST $0.33 466.470
ESDA6V1L ST $0.02 456.079
M24C02-RMN6TP ST $0.03 428.022
DMG2305UX-7 DIODES $0.02 420.651
DMP21D5UFB4-7B DIODES $0.02 408.350
M24C02-WMN6TP ST $0.04 407.626
SI2302CDS-T1-GE3 VISHAY $0.04 394.024
L78L05ACUTR ST $0.05 392.762
SP3232EEN-L/TR EXAR $0.17 88.000
BAV99-7-F DIODES $0 386.633
L7805CV-DG ST $0.06 374.238
BC817-25,215 NEXPERIA $0 372.973
1N4148W-E3-08 VISHAY $0.01 369.655
SS3P4-M3/84A VISHAY $0.04 368.861
USBLC6-2SC6 ST $0.04 367.586
BLM18PG300SN1D MURATA $0 364.000
LQP03TN2N2B02D MURATA $0 360.000
S1J-E3/61T VISHAY $0.01 359.890
MSP5.0A-M3/89A VISHAY $0.03 351.950
LM324DT ST $0.02 351.410
B540C-13-F DIODES $0.06 350.366
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY $0.09 346.078
L6562ADTR ST $0.11 334.847
LL4448-GS08 VISHAY $0 319.694
STP110N8F6 ST $0.16 317.616
BLM18KG601SN1D MURATA $0 315.900
TL431AIL3T ST $0.04 315.094
LM358DT ST $0.02 308.579
TJM4558CDT ST $0.03 300.982
LM2903DT ST $0.03 300.515
LXES15AAA1-133 MURATA $0 300.000
LQP03TG2N4B02D MURATA $0 285.000
PESD24VL1BA,115 NEXPERIA $0.02 284.665
BLM18PG600SN1D MURATA $0 284.000
AP7343D-18W5-7 DIODES $0.02 278.900
SP3232EEY-L/TR EXAR $0.19 276.473
AP2331SA-7 DIODES $0.05 263.358
SP485EEN-L/TR EXAR $0.1 68.000
LQG15HSR22J02D MURATA $0 260.000
BLM15AG601SN1D MURATA $0 250.000
BLM15HG102SN1D MURATA $0 250.000
SI2305CDS-T1-GE3 VISHAY $0.05 247.400
PESD5V0S1BA,115 NEXPERIA $0.01 245.930
SI2303CDS-T1-GE3 VISHAY $0.05 244.796
SI5403DC-T1-GE3 VISHAY $0.1 244.586
LS4148-GS08 VISHAY $0 240.801
LM317MDT-TR ST $0.05 240.186
LQP03TN2N7B02D MURATA $0 240.000
L78L05ABZ-AP ST $0.05 238.670
GRM21BC71H475KE11L MURATA $0.05 228.038
BAS70-04,215 NEXPERIA $0.01 227.142
SPX1117M3-L-3-3/TR EXAR $0.05 78.000
LQP03TG2N2B02D MURATA $0 225.000
2N7002DW-7-F DIODES $0.01 214.625
1SS355VMTE-17 ROHM $0 214.619
BSS138-7-F DIODES $0.01 213.476
TZMC6V2-GS08 VISHAY $0.01 206.015
B240A-13-F DIODES $0.02 204.759
PGB1010402KR LITTELFUSE $0.01 200.596
NLV32T-R82J-PF TDK $0.01 200.000
GRM155R71E104KE14D MURATA $0 200.000
C0603C105K4RACAUTO KEMET $0.01 199.465
AZ1117CH-3.3TRG1 DIODES $0.03 196.637
DDZ9699-7 DIODES $0 193.995
2N7002-T1-GE3 VISHAY $0.01 192.666
GRM1555C1H4R7CA01D MURATA $0 190.000
L6388ED013TR ST $0.25 186.999
US1G-E3/61T VISHAY $0.03 186.100
1N4148-TAP VISHAY $0 183.476
PESD15VL1BA,115 NEXPERIA $0.02 183.000
L6562DTR ST $0.11 182.331
BLM18AG601SN1D MURATA $0 181.195
SMBJ33A-E3/52 VISHAY $0.04 180.281
STTH2R06U ST $0.08 180.249
NCP15XH103F03RC MURATA $0 180.000
NCP15XH103F03RC MURATA $0 180.000
STTH2R06U ST $0.08 180.249
SMBJ33A-E3/52 VISHAY $0.04 180.281
BLM18AG601SN1D MURATA $0 181.195
L6562DTR ST $0.11 182.331
PESD15VL1BA,115 NEXPERIA $0.02 183.000
1N4148-TAP VISHAY $0 183.476
US1G-E3/61T VISHAY $0.03 186.100
L6388ED013TR ST $0.25 186.999
GRM1555C1H4R7CA01D MURATA $0 190.000
2N7002-T1-GE3 VISHAY $0.01 192.666
DDZ9699-7 DIODES $0 193.995
AZ1117CH-3.3TRG1 DIODES $0.03 196.637
C0603C105K4RACAUTO KEMET $0.01 199.465
GRM155R71E104KE14D MURATA $0 200.000
NLV32T-R82J-PF TDK $0.01 200.000
PGB1010402KR LITTELFUSE $0.01 200.596
B240A-13-F DIODES $0.02 204.759
TZMC6V2-GS08 VISHAY $0.01 206.015
BSS138-7-F DIODES $0.01 213.476
1SS355VMTE-17 ROHM $0 214.619
2N7002DW-7-F DIODES $0.01 214.625
LQP03TG2N2B02D MURATA $0 225.000
SPX1117M3-L-3-3/TR EXAR $0.05 78.000
BAS70-04,215 NEXPERIA $0.01 227.142
GRM21BC71H475KE11L MURATA $0.05 228.038
L78L05ABZ-AP ST $0.05 238.670
LQP03TN2N7B02D MURATA $0 240.000
LM317MDT-TR ST $0.05 240.186
LS4148-GS08 VISHAY $0 240.801
SI5403DC-T1-GE3 VISHAY $0.1 244.586
SI2303CDS-T1-GE3 VISHAY $0.05 244.796
PESD5V0S1BA,115 NEXPERIA $0.01 245.930
SI2305CDS-T1-GE3 VISHAY $0.05 247.400
BLM15HG102SN1D MURATA $0 250.000
BLM15AG601SN1D MURATA $0 250.000
LQG15HSR22J02D MURATA $0 260.000
SP485EEN-L/TR EXAR $0.1 68.000
AP2331SA-7 DIODES $0.05 263.358
SP3232EEY-L/TR EXAR $0.19 276.473
AP7343D-18W5-7 DIODES $0.02 278.900
BLM18PG600SN1D MURATA $0 284.000
PESD24VL1BA,115 NEXPERIA $0.02 284.665
LQP03TG2N4B02D MURATA $0 285.000
LXES15AAA1-133 MURATA $0 300.000
LM2903DT ST $0.03 300.515
TJM4558CDT ST $0.03 300.982
LM358DT ST $0.02 308.579
TL431AIL3T ST $0.04 315.094
BLM18KG601SN1D MURATA $0 315.900
STP110N8F6 ST $0.16 317.616
LL4448-GS08 VISHAY $0 319.694
L6562ADTR ST $0.11 334.847
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY $0.09 346.078
B540C-13-F DIODES $0.06 350.366
LM324DT ST $0.02 351.410
MSP5.0A-M3/89A VISHAY $0.03 351.950
S1J-E3/61T VISHAY $0.01 359.890
LQP03TN2N2B02D MURATA $0 360.000
BLM18PG300SN1D MURATA $0 364.000
USBLC6-2SC6 ST $0.04 367.586
SS3P4-M3/84A VISHAY $0.04 368.861
1N4148W-E3-08 VISHAY $0.01 369.655
BC817-25,215 NEXPERIA $0 372.973
L7805CV-DG ST $0.06 374.238
BAV99-7-F DIODES $0 386.633
SP3232EEN-L/TR EXAR $0.17 88.000
L78L05ACUTR ST $0.05 392.762
SI2302CDS-T1-GE3 VISHAY $0.04 394.024
M24C02-WMN6TP ST $0.04 407.626
DMP21D5UFB4-7B DIODES $0.02 408.350
DMG2305UX-7 DIODES $0.02 420.651
M24C02-RMN6TP ST $0.03 428.022
ESDA6V1L ST $0.02 456.079
L6599DTR ST $0.33 466.470
BC846B,215 NEXPERIA $0 470.000
SS34-E3-57T VISHAY $0.09 479.109
BAT54SFILM ST $0.01 531.920
ULN2003D1013TR ST $0.06 532.500
S1M-E3/61T VISHAY $0.01 542.977
2N7002K-T1-GE3 VISHAY $0.01 548.410
ESDCAN24-2BLY ST $0.04 551.597
L78M05CDT-TR ST $0.05 602.445
AZ431BR-ATRE1 DIODES $0.01 805.626
L78L05ABUTR ST $0.05 875.719
B340A-13-F DIODES $0.03 1.011.654
LM317T-DG ST $0.08 1.038.224
1N5819-E3/54 VISHAY $0.01 1.090.948
1N4148WS-7-F DIODES $0 1.252.826
1N5819HW-7-F DIODES $0.01 1.363.002
DTC143ZETL ROHM $0 1.385.723
SI2301CDS-T1-GE3 VISHAY $0.03 1.426.622
US1M-13-F DIODES $0.02 1.627.145
2N7002K-7 DIODES $0.01 1.663.839
LL4148-GS08 VISHAY $0 1.967.720
AZ431AN-ATRE1 DIODES $0.01 2.027.773
1N4148W-7-F DIODES $0 2.421.489
BLM18PG121SN1D MURATA $0 2.483.149
BAT54,215 NEXPERIA $0 3.152.759
Product Công ty TNHH Gold Reach Electronics Việt Nam Facebook Công ty TNHH Gold Reach Electronics Việt Nam Zalo Công ty TNHH Gold Reach Electronics Việt Nam
popup

Số lượng:

Tổng tiền: